XRF Technika s.r.o.

Rating a informácie o XRF Technika s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre XRF Technika s.r.o. 32208 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 25468. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.0620% spoločností je horších ako XRF Technika s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti XRF Technika s.r.o." href="http://xrf-technika.sk-rating.com/">
   <img src="http://xrf-technika.sk-rating.com/xrf-technika.png" width="150" height="25" alt="Rating XRF Technika s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating XRF Technika s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia